Disclaimer

DISCLAIMER VOOR WWW.NUNCCRAFTBEER.NL

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.nunccraftbeer.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Nunc craft beer, KVK 84330872).

In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan je aanbieden.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nunc craft beer is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Nunc craft beer.

GEEN GARANTIE OP JUISTHEID

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Nunc craft beer te mogen claimen of te veronderstellen.

Nunc craft beer streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Nunc craft beer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

WIJZIGINGEN

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van www.nunccraftbeer.nl op deze pagina.

Sluiten (esc)

Popup

Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.

Ben je 18 jaar of ouder?

NUNC verkoopt geen bier aan jongeren onder de 18 jaar.

Wij vinden het belangrijk dat jongeren onder de 18 jaar geen alcohol drinken. Wanneer je 18 jaar of ouder bent, zien we je graag terug!

Zoek

Winkelwagen

Je winkelwagen is leeg
Winkel nu